fbpx
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund Foto: Johan Knobe

Dags för konkreta förslag för att lösa primärvårdens utmaningar

Primärvårdens ställning är svag i Sverige och den brister i kontinuitet och tillgänglighet. Det leder till att patienter istället söker sig till akutmottagningar för vård. För att primärvården ska kunna utvecklas till en verklig grundpelare i svensk sjukvård och bli den första instans som befolkningen söker sig till för vård krävs förändring.

Det här var ingången till två liknande seminarier som Läkarförbundet nyligen arrangerade för att belysa primärvårdens situation och vad som krävs för att vända skutan.

Den 11 april gav Anna-Lena Sörenson (S) och Barbro Westerholm (L) Läkarförbundet möjlighet att arrangera ett seminarium i riksdagen på temat ”Nationell reform för en god, nära och trygg vård” och den 19 april bjöd vi in till frukostseminariet ”Fast läkare för en god, nära och trygg vård”.

”Svensk vård lider av strukturella problem som måste åtgärdas på nationell nivå. För att säkra en fullt utbyggd primärvård till hela befolkningen krävs en nationell reform”

Budskapet vi ville föra fram var att svensk vård lider av strukturella problem som måste åtgärdas på nationell nivå. För att säkra en fullt utbyggd primärvård till hela befolkningen krävs en nationell reform. Det behövs en förstärkning både vad gäller personal och ekonomiska resurser, ett tydligt nationellt grunduppdrag, nationellt fastställda finansieringsprinciper och att listning sker på läkare och inte mottagning. Varje patient ska ha en fast läkare.

Det här är en fråga vi drivit länge och tydligt. Därför är det glädjande att flera partier nu ser problemet och kommer med konstruktiva förslag för hur vi kan möta primärvårdens utmaningar. När Ekot frågade ”Vilket konkret problem i svenska vården går ert parti till val på att lösa och lyft fram ett europeiskt land som lyckats bättre än i Sverige” lyfte de flesta primärvården.

Alliansen svarade att de hämtar inspiration från Norge vilket är mycket positivt. För 17 år sedan befann sig den norska primärvården i en liknande kris som den svenska, men i juni 2001genomfördes Fastlegeordningen med stor framgång. Efter reformens genomförande har läkartillgången, tillgängligheten och patientnöjdheten ökat betydligt, framför allt i glesbygd. Och så gott som hela befolkningen har nu sin egen läkare.

I Sverige är den siffran beklagansvärt låg: 42 procent jämfört med 80 – 100 procent i jämförbara länder.En patient-läkarrelarion som varar över tid underlättar för både läkare och patient. Läkaren känner  patienten som inte behöver återupprepa sin sjukdomshistoria om och om igen. En fast läkare är därför en viktig åtgärd för att effektivisera vården.

Läs gärna porträtten av allmänläkaren Karl-Axel Eriksson och hans patient Sven-Åke Svensson, 82. Här framgår tydligt betydelsen av kontinuitet och vikten en tillitsfull relation från både ett patient- och läkarperspektiv.

Vi är glada att politiker på nationell nivå äntligen uppmärksammar primärvårdens situation och vi ser positivt på att inspiration hämtas från länder där primärvården fungerar bättre. Nu vill vi se konkreta förslag – Sverige behöver en nationell primärvårdsreform.

#Vitaransvar för en #tryggvard

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Senaste nytt från TryggVård.se

Vi samlar över 80 frågor och svar om covid-19 för läkare

för alla läkare under hela karriären

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet