fbpx
Heidi Stenmyren ordförande Sveriges läkarförbund

Avtalsrörelsen skjuts fram och ett krislägesavtal är tecknat

Pandemin har fått enorma effekter på kort tid. I en svår tid tar Sveriges läkare ett stort ansvar för att hantera den kris som landet nu befinner sig i.

Arbetet med att bekämpa coronaviruset för med sig att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda och läkarna satta under ett hårt tryck. Därför har vi nu enats med SKR och Sobona om att skjuta upp de pågående avtalsförhandlingarna för att återuppta dem igen efter sommaren. För att inte hamna i ett avtalslöst tillstånd kommer det befintliga avtalet för läkare anställda inom kommuner och regioner att förlängas från och med den 1 april till den 31 oktober 2020.

Det är ett helt nödvändigt beslut utifrån det rådande läget. Sveriges läkare tar ett stort ansvar och är fullt upptagna ute i verksamheterna med att hantera den kris som landet befinner sig i. I detta pressade läge finns inte förutsättningar att bedriva avtalsförhandlingar. Nu gäller det att vi tillsammans helt och fullt fokuserar på att hantera denna svåra situation.

Ett redan besvärligt läge kommer med all sannolikhet att bli betydligt värre innan det blir bättre. Vi är därför även överens med SKR och Sobona om ett nationellt avtal för krissituationer. Avtalet reglerar villkor och ersättningar för läkare som arbetar vid krisläge. När det är aktiverat innebär det en större flexibilitet vad gäller framförallt arbetstider, men möjliggör även in- och utlåning av personal mellan drabbade regioner och verksamheter för att snabbt kunna allokera personal dit de bäst behövs. Högre ersättningar kommer att utges under den tid som krislägesavtalet är gällande.

Avtalet har ännu inte aktiverats i samband med pandemin, men det kan komma att bli aktuellt då vi förväntar oss en kraftig ökning av sjukdomsfall inom en snar framtid. Nuläget går att beskriva som en tsunami där det gäller att möta och komma längre ut på vågen för att inte översköljas eller i värsta fall drunkna. Det gäller att inte stå paralyserad kvar på stranden och se vågen rulla in.

Jag är otroligt stolt över mina kollegor som står i första ledet, och stolt över hela kåren som stiger fram och tar ansvar. Vi läkare har även ett samhällsuppdrag vid sidan av den pågående pandemin, med sjukdomar minst lika allvarliga och potentiellt dödliga som Covid-19. Det får inte tappas bort.

Den mycket allvarliga situationen som vi befinner oss i kommer att pågå under lång tid och det gäller att vi är uthålliga. Samhället testas och det kommer att krävas mycket av Sveriges läkare. För att sjukvården ska fungera krävs en välfungerande samhällsekonomi och en infrastruktur med försörjning av allt från material till läkemedel. De negativa följderna på samhällsekonomin är minst lika oroväckande som själva spridningen av viruset och dessa kommer ha stor påverkan på välfärden under överskådlig tid. Det är i svåra tider som samhället testas.

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Information om covid-19

Läkarförbundet följer situationen som förändras snabbt. Här uppdaterar vi kontinuerligt information till våra medlemmar.

Till Läkarförbundets information

Senaste nytt från TryggVård.se

Vi samlar över 80 frågor och svar om covid-19 för läkare

för alla läkare under hela karriären

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet