fbpx
Heidi Stensmyren ordförande Läkarförbundet, John Nilsson förhandlingschef Sobona och Niclas Lindahl förhandlingschef SKR

Nu startar förhandlingarna om läkares lön och villkor

"Jag ser fram emot en viktig avtalsrörelse med tanke på situationen i hälso- och sjukvården för våra medlemmar", säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Läkarförbundet och SKR, samt Sobona ska förhandla fram ett nytt kollektivavtal. Den 19 december överlämnade Läkarförbundet genom ordförande Heidi Stensmyren kraven inför kommande avtalsrörelse. Nu startar förhandlingarna om läkares lön och villkor.

”Utöver ett tydligt definierat löneutrymme är det av största vikt att koppla ihop läkares ansvar för en god vård med den faktiska arbetssituationen. Därför ser vi med oro på hur många av våra läkare idag arbetar i en allt mer pressad arbetsmiljö. Våra medlemmar är garant för en god, säker och trygg vård, men inte sällan på bekostnad av den egna hälsan”, säger Heidi Stensmyren.

Det nuvarande centrala kollektivavtalet för region- och kommunanställda läkare samt läkare anställda vid privata Sobonaföretag tecknades i maj 2017. I samband med överlämnandet av yrkanden sägs det nuvarande avtalet upp.

Läs mer: Fokus på läkares villkor och arbetsvillkor

Kraven från Sveriges läkarförbund inför läkaravtal 2020 handlar om:

  • Ett centralt angivet lägsta utrymme för löneöversynen.
  • Att omvärdera faktorerna för jour- och beredskap utifrån att tyngden på arbetet och kraven på närvaro ökat.
  • Att modernisera arbetsvillkoren och öka möjligheterna till ett långt arbetsliv. Ge äldre och gravida läkare möjlighet till jourbefrielse.
  • Att definiera huvudarbetsplats i anställningsavtalet. Resor till andra arbetsställen inom regionen ska ske på arbetstid.
  • Att stärka incitamenten för läkare att åta sig chefsuppdrag. Fler läkare behövs som chefer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.
  • Att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Värdera medicine studerande rätt när de kommer ut i arbetslivet.
Senaste nytt från TryggVård.se

Vi samlar över 80 frågor och svar om covid-19 för läkare

för alla läkare under hela karriären

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet