fbpx

Årets minst nyhetsvärdiga rapport

Nyligen släppte IVO, Inspektionen för vård och omsorg, sin årliga tillsynsrapport som bidrar till att beskriva läget inom vård och omsorg.

För oss som jobbar inom sjukvården så utgör nog rapporten den minst nyhetsvärdiga läsningen på väldigt länge. Den är däremot bekräftande och understryker vad vi alla redan vet.

  • Överbeläggningar och utlokaliseringar är en patientsäkerhetsrisk.
  • Tillgängligheten till akutsjukvård behöver öka.
  • Vården utgår inte från patientens samlade behov.
  • Bristande bemanning påverkar patientsäkerheten.
  • För dålig kontinuitet i primärvården.

De problem som IVO lyfter i rapporten är problem som Läkarförbundet har betonat under en lång tid. Det intensiva trycket i frågan har resulterat i att regeringen gett i uppdrag till Socialstyrelsen att utreda vårdplatsbristen, kartlägga bemanningen och hur den är kopplad till vårdskador.

Och hur det är med den saken är något våra medlemmar kan vittna om. Läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset har precis genomfört en arbetsmiljöenkät som besvarades av hela 1 529 läkare.

Den visar att tre av fyra kliniskt verksamma läkare känner till patienter som lidit skada på grund av bristen på tillgängliga vårdplatser. Det är 50 procent fler än förra gången enkäten genomfördes. För bara två år sedan.

Vårdplatsbrist bakom vart fjärde dödsfall

Tidningen Sjukhusläkaren genomförde nyligen en granskning av samtliga Lex Maria-anmälda dödsfall 2016. Resultatet visade att vårdplatsbrist och/eller personalbrist låg bakom vart fjärde dödsfall.

Och igår fick jag ett mail om ett väldigt tråkigt rekord av en kollega verksam på samma sjukhus som jag. 36 överliggande patienter på akutmottagningen som inte fått någon plats.

Vårdplatsbristen har cementerats och blivit ett normaltillstånd. Och det råder inget tvivel att bristen på vårdplatser leder till vårdskador.

För att råda bot på vårdplatsbristen måste antalet och fördelningen mellan olika vårdplatser utgå från befolkningens faktiska behov, istället för att som idag endast utgå från eko­nomiska ramar.

Och för att bättre kunna behandla och förebygga befolkningens vårdbehov utanför sjuk­husen, och därmed minska behovet av både in- och återinläggningar, krävs även en förstärkt primär­vård och patientansvariga läkare. Allt hänger ihop.

#tryggvård #vitaransvar

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Senaste nytt från TryggVård.se

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet