fbpx

För frågor kontakta Erik Kjellin, kommunikationsstrateg, 08-790 33 96.

Vårt hus

Välkomna till Läkarförbundets hus på Slottsterassen 6. Leta efter ett gult stenhus med vacker utsikt ovanför Skeppsbron, Destination Gotland och glassbarerna. Här hittar du Läkartidningens tält i trädgården med en fullmatad seminarievecka.

Sjukvårdsmingel

Måndagen den 2 juli, kl. 17.40 bjuder Läkarförbundet in till sjukvårdsmingel på Slottsterrassen 6.

Knyt kontakter och träffa patientorganisationer, beslutsfattare, medlemmar, förbundsstyrelse, opinionsbildare och andra aktörer som påverkar hälso- och sjukvårdens utveckling.

Anders Ekholm, institutet för framtidsstudier, Jenny Madestam, statsvetare vid Stockholms UNiversitet och David Ahlin, opinionschef på Ipsos och analytiker i DN kommer att analysera valdebatten, både bredare och ur ett sjukvårdsperspektiv, samt blicka in i framtiden.

Anmäl dig och dina vänner här

Varmt välkommen onsdag 4 juli, kl. 16.30 till SFAM-Gotlands mingel på Slottsterrassen 6!

Susanna Althini, allmänläkare i Visby lanserar Distriktsläkare 2.0! Hanna ÅsbergSFAM:s ordförande reflekterar, och så bjuder vi på läckra pintxos!!
Anmäl dig till gosta.eliasson@sfam.se senast 28/6.

Torsdag den 5 juli, kl. 08.00-09.30 bjuder Saco Hälso- sjukvård in till frukostmingel för hållbar hälsa på Slottsterassen 6.

God hälsa och välbefinnande är ett av FN:s 17 globala utvecklingsmål enligt agenda 2030. Hur skapar vi förutsättningar för att nå det inom hälso- och sjukvården?

Förbunden inom Saco hälso- och sjukvård bjuder in till ett frukostmingel där socialminister Annika Strandhäll (S) berättar om regeringens strategi och Camilla Waltersson Grönvall (M) om Moderaternas strategi för att Sverige ska uppnå målet om god hälsa och välbefinnande.  Sacos samhällspolitiska chef Lena Granqvist reflekterar över strategierna kopplat till Sacos krav för hållbar hälsa.

Anmäl dig och dina vänner här

Seminarier

Sveriges läkarförbund

Föreningar inom Sveriges läkarförbund

Nationell reform för en god, nära och trygg vård

Kontinuitet är nyckeln till en väl fungerande primärvård. En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet, men idag slussas ofta patienter mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att någon tar ett samlat ansvar för vården. Arbetsmiljön är så ansträngd att tre av tio läkare överväger att sluta och det finns stora brister i tillgängligheten.

En väl utbyggd primärvård skulle kunna hantera den absoluta majoriteten av patienterna, men för att kunna utvecklas till en verklig grundstapel inom svensk hälso- och sjukvård och bli den primära instans som befolkningen söker sig till för vård krävs inte ord utan politisk handling.

Hur kan vi förbättra arbetsmiljön, öka tillgängligheten och stärka kontinuiteten? För att säkra en utbyggd primärvård till hela befolkningen krävs en nationell reform. Men hur bör en sådan se ut? Och vad bör den innehålla?

Tid: Tisdag 3 juli, kl 11.00–11.50
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund

Moderator

Lisa Kirsebom

Medverkande

Annika Strandhäll, Socialminister (S)
Camilla Waltersson Grönwall (M), sjukvårdspolitisk talesperson
Christina Tallberg, ordförande PRO
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Från akutmottagning till vårdavdelning, hur löser vi vårdplatsbristen?

Sverige har minst antal vårdplatser i hela EU. Bland OECD-länderna har endast Mexiko och Chile färre, men är det låga antalet vårdplatser ett problem, eller resultatet av en effektiv sjukvård?

Antalet vårdplatser minskar över hela landet. Samtidigt fortsätter överbeläggningar, utlokaliseringar och sjukfrånvaron bland vårdanställda att öka. Kan fler akutläkare i första linjen på akutmottagningen minska vårdplatsbristen, och vilka förutsättningar finns för att stärka det akuta omhändertagandet? Och hur bryter vi den onda cirkel där vårdplatsbristen nu styr både arbetssätt och arbetsgivarens förmåga att bemanna verksamheten?

Tid: Onsdag 4 juli, kl 11.00–11.50
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund

Moderator

Lisa Kirsebom

Medverkande

Acko Ankarberg Johansson (KD), partisekreterare och sjukvårdspolitisk talesperson
Anders Henriksson (S), 1:a vice ordförande, SKL
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Arin Malkomian, ordförande i Svensk Förening för Akutmedicin, akutläkare Capio St. Göran
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Bör läkares jour ersättas av utökad schemaläggning?

I Stockholms läns landsting har lokala jour- och beredskapsavtal sagts upp för att ersättas av en utökad schemaläggning mellan 07.00–21.00. Från politiskt håll har argumentet för systemskiftet varit att öka läkarkontinuiteten för patienterna, främja det interprofessionella teamarbetet, förbättra arbetsmiljön och stärka möjligheterna till forskning och utbildning.

Men hur ser konsekvensanalyserna inför systemskiftet ut? Och vilka effekter har kunnat ses på patientsäkerhet, kontinuitet, arbetsmiljö och kunskapsöverföring där en utökad schemaläggning redan införts? Hur påverkas tillgången till läkare och patienternas tillgänglighet till specialiserad vård? Är det kostnadseffektivt? Och vad tycker läkarna?

Stockholm brukar kallas för ett skyltfönster för övriga landet. Är utökad schemaläggning, en utveckling mot treskift eller behovsstyrd planering ett systemskifte som övriga landsting och regioner vill och bör ta efter?

Tid: Onsdag 4 juli, kl 14.00–14.50
Plats:
Slottsterrassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund

Medverkande

Peter Carpelan (M), personallandstingsråd, Stockholms läns landsting
Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Johan Styrud, ordförande Stockholms läkarförening
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Suicidprevention i praktiken – hur gör man?

I Sverige insjuknar ungefär en tredjedel av befolkningen någon gång i en depression – en sjukdom med många ansikten. De kan likna utmattning, beroendetillstånd, kroppslig sjukdom, personlighetsförändringar, smärttillstånd och mycket annat. Depression kan också uppstå som en komplikation till annan svår sjukdom, till exempel cancer. Därför är det många drabbade som inte förstår att de är sjuka. Sjukdomen orsakar stort lidande och konsekvensen kan i värsta fall bli att den deprimerade börjar se självmord som en utväg. Varje år tar cirka 1 500 personer sitt liv i Sverige.

Tid: Torsdag 5 juli, kl 9.50–10.40
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund och Natur&Kultur

Medverkande

Ullakarin Nyberg, psykiater, suicidforskare och författare
Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund


Kan en utbyggd primärvård minska hälsoklyftorna i samhället?

En utbyggd primärvård enligt utredningen ”Effektiv vård” den viktigaste åtgärden för att minska omotiverad ojämlikhet vad gäller hälsa och sjuklighet i befolkningen. Kan hälsoklyftorna minskas om primärvården ges bättre fortsättningar?

Det föreligger omotiverade skillnader mellan olika samhällsgrupper vad gäller hälsa, sjukdom och dödlighet, och det som sker inom hälso- och sjukvården utgör inget undantag. En väl utbyggd primärvård har genom sin nära kontakt med befolkningen unika möjligheter att minska omotiverade skillnader i tillgång till övrig vård och behandling. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys finner i en av sina rapporter att förutsättningarna för vårdprofessionerna at bedriva en jämlik vård måste stärkas och att vårdmötet i sig är en viktig faktor. Det finns många åtgärder i primärvården som tros kunna minska hälsoskillnaderna, bland annat fler allmänläkare och distriktssköterskor, listning på fast läkare, livsstilsarbete, uppsökande verksamhet, områdesansvar, kompetensutveckling och samverkan landstig-kommun. Frågan till paneldelatagarna är: Vilken effekt tror du att en utbyggd primärvård får på hälsoklyftorna i samhället?

Tid: Måndag 2 juli, kl 11.00–11.50
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: SFAM

Effektivare primärvård med ny teknik!

Den goda svenska vården utmanas av brist på personal och en annalkande demografisk puckel.

Hur ska vården kunna ges till alla som behöver det? Ny teknik måste vara en del av lösningen men hur? Hur utformar vi den och våra sätt att arbeta med den så att vården blir så effektiv, smidig och säker som vi vill? Hur tar vi upp nya kombinationer av teknik och arbetssätt för att stärka patientmötet, vårdflöden och inte minst vårdens attraktionskraft? Hur testar vi, förbättrar och sedan sprider?

Distriktsläkarföreningen har samlat en rad exempel på ny teknikanpassning och bjuder in till samtal om nuläget och vägen framåt.

Tid: Tisdag 3 juli, kl 9.50–10.40
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen

Medverkande

Rikard Lövström, distriktsläkare, Svenska Distriktsläkarföreningen
Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Hur kan vi tillsammans bidra till att minska läkemedel i miljön?

Läkemedel behöver för att kunna ge effekt vara stabila nog att klara av transport från fabrik till målorgan i våra kroppar. Detta leder till att läkemedelsrester är svåra att bryta ner, och därmed i varierande utsträckning finns kvar i en potent form som påverkar miljön.

För att minska den negativa påverkan som läkemedel har på miljön behöver vi gemensamt arbeta mot samma mål. En vision är att läkemedel i miljön inte längre ska vara ett problem 2025. Det kräver åtgärder längs hela kedja, med en grön produktion, en klok läkemedelsanvändning som premierar läkemedel med mindre miljöpåverkan, och reningsmetoder som kan hantera läkemedelsrester.

Vi kommer under seminariet att försöka reda ut vad vi gemensamt kan göra, och vem som bör ha ansvar för olika åtgärder för att minska miljöpåverkan av läkemedel.

Tid: Tisdag 3 juli, kl 13.00–13.50
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Sjukhusläkarna

Medverkande

Elin Karlsson, 2:e vice ordförande Sjukhusläkarna

Hot och våld på sjukhusen allt vanligare – hur kan vi förebygga det?

De senaste åren har hot och våld ökat på våra sjukhus, vilket ger en otrygg miljö för såväl patienter som personal. Sjukvårdspersonalen upplever en brist på stöd från arbetsledningen och en avsaknad av lämpliga säkerhetsrutiner.

För att lösa problemet finns det förslag på nya säkerhetsrutiner, utbildning för sjukvårdspersonalen och skärpta straff för de som angriper sjukvårdspersonal. Seminariets medverkande belyser problemet ur flera perspektiv och försöker svara på frågan: Hur kan vi lösa detta växande problem och öka säkerheten på sjukhusen?

Tid: Tisdag 3 juli, kl 14.10–15.00
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Sjukhusläkarna

Medverkande

Bengt von Zur-Mühlen, 1:e vice ordförande, Sjukhusläkarna
Andreas Fischer, styrelseledamot, Sjukhusläkarna
Carl Magnus Rutherfalk, chef säkerhetsledningen, Karolinska Universitetssjukhuset

Hur kan sjukvården bli bättre på att rekrytera?

Innan läkare kan börja specialisera sig måste de genomgå allmäntjänstgöring. Dessvärre råder brist på sådana tjänster och till varje tjänst kan det finnas femtio sökande. Eftersom de har liknande meriter är det svårt för arbetsgivarna att hitta rätt kandidat på ett schysst sätt.

I samarbete med fem landsting har vi testat en modell för hur en schysst rekrytering går till. Målet är att sjukvården skall bli bättre på att hitta rätt medarbetare och att de som söker jobb skall uppleva att de behandlats rättvist.

Vid detta seminarium kommer vi att berätta om våra erfarenheter och du som deltagare kommer att få chansen att dela med dig av dina synpunkter!

Tid: Onsdag 4 juli, kl 8.40–9.30
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: SYLF, Sveriges yngre läkares förening

Medverkande

Björn Hansell, Styrelseledamot, Sveriges Yngre Läkares Förening
Jonas Ålebring, Ordförande, Sveriges Yngre Läkares Förening

Doktor på riktigt – unga läkares tankar om framtiden

Stora strukturella förändringar är på väg att införas i sjukvården genom det pågående omställningsarbetet med planer att flytta resurser från sjukhusen till öppenvården, den ”nära vården”.

Specialister och ST-läkare i allmänmedicin är de läkare som i huvudsak arbetar på landets vård- och hälsocentraler och har ett arbetssätt med helhetssyn och patientcentrering i fokus. Om resurser skall flyttas till den nära vården kommer fler specialister i allmänmedicin behövas. I dag råder brist på specialistläkare i allmänmedicin och fler måste rekryteras om omställningen skall bli verklighet.

Distriktsläkarföreningen skickade ut en enkät till landets ST-läkare och yngre specialister i allmänmedicin i höstas med frågor om hur de ser på framtidens sjukvård eftersom de i allra högsta grad kommer beröras av omställningarna. Vilka ingredienser anser de unga läkarna behövs för att vi skall få en god, nära och patientsäker vård i framtiden?

Tid: Onsdag 4 juli, kl 13.00–13.50
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen

Medverkande

Camilla Sandin Bergh, Distriktsläkare, Svenska Distriktsläkarföreningen
Annika Strandhäll, Socialminister, Regeringskansliet
Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och landsting
Göran Stiernstedt, Statlig utredare, Regeringskansliet
Susanna Ahltini, Distriktsläkare, Region Gotland
Marina Tuutma, Distriktsläkare, ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen

Fast läkare till alla och listningstak – går det ihop?

Vårdvalssystem i Sverige bygger på listning på vårdcentral. Men de flesta vill ha en personlig allmänläkare att vända sig till. Ett fastläkarsystem är välkommet, men allmänläkarna är inte så många att det räcker till alla och de kan inte ha hur många invånare som helst på listan. Hur
löser man det?

Utredningen God och nära vård har nyligen lagt fram ett delbetänkande om hur primärvårdens uppdrag bör se ut. Man föreslår att invånarna ska kunna välja en egen, fast läkare, vilket förväntas skapa bättre kontinuitet och tillgänglighet. Genom att ta ett helhetsansvar för sina listade patienter kommer läkaren att kunna ge dem ett bättre omhändertagande och hjälp att hitta i sjukvårdssystemet. Men idag är antalet allmänläkare otillräckligt och många arbetar deltid eller lämnar primärvården på grund av överbelastning. Om alla invånare väljer en fast läkare idag skulle allmänläkarnas arbetssituation bli ohållbar. Hur löser man det? Två moderatorer ställer raka frågor till paneldeltagarna och förväntar sig raka svar.

Efter seminariet bjuder SFAM-Gotland in till ett mingel i samma lokal.

Tid: Onsdag 4 juli, kl. 15.20-16.10
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: SFAM

Moderator

Pär Gunnarsson, chefredaktör Läkartidningen

Medverkande

Annika Strandhäll (S), sjukvårdsminister
Acko Ankarberg Johansson (Kd), partisekreterare och sjukvårdspolitisk talesperson
Hanna Åsberg, ordförande SFAM
Lars Jerdén, ordförande SLS kommitté för prevention
Marianne Svensson, projektdirektör, Myndigheten för vårdanalys

Organdonation – en fråga om liv och död

Transplantation av organ från levande eller avliden donator är sedan länge en väletablerad behandling av allvarliga och ibland dödliga sjukdomstillstånd. En förutsättning för transplantation är att andra individer i livet eller efter döden vill donera organ. I Sverige har undersökningar funnit att donationsviljan är mycket hög men den växlar inte ut i motsvarande grad av organdonation. För många som väntar på organ blir väntan lång med kast mellan hopp och förtvivlan och för några hinner döden före transplantationen.

För ett par år sedan lämnade Organdonationsutredningen sitt betänkande men det fanns oklarheter i förhållande till grundlagen och nu har regeringen tillsatt en ny utredning ledd av Sten Heckscher och i februari inleddes ett projekt med DCD – Donation after circulatory death.
Vad kan göras i denna fråga om liv och död och hur kan vi bättre ta tillvara flertalets önskan om att i livet eller efter döden kunna donera organ? I panelen möts etiken, juridiken och medicinen.

Tid: Torsdag 5 juli, kl 11.00–11.50
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Svensk transplantationsförening / Njurförbundet

Medverkande

Håkan Hedman, Ordf, Njurförbundet
Peter Carstedt, Grundare, MOD
Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, Svensk Transplantationsförening
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska Kyrkan
Stefan Ström, Donationsansvarig läkare, Region Västmanland
Heidi Stensmyren, Ordf, Sveriges Läkarförbund
Sten Heckscher, Domare, Regeringskansliet
Annika Tibell, Bitr Sjukhusdirektör, Nya Karolinska sjukhuset
Agneta Holmström, Enhetschef, Socialstyrelsen
Anna-Lisa Sörensson, v Ordf, Socialutskottet
Kristina Hambraeus Jonzon, Donationsansvarig läkare, Storstockholm och Gotland

Hur kan vi förbättra den digitala arbetsmiljön i vården?

Är vården patientsäker när vi inte kan läsa journalen från vårdtillfället i grannlandstinget? Hur tycker patienterna att det borde fungera? Och hur 2018 är det att vi fortfarande faxar information i vården?

I dagens samhälle är vi många som använder smartphone för att signera räkningar, läsa post i digitala brevlådor och påminnas om tvättiden. I vårdens IT-system verkar dock inte utvecklingen ha tagit lika stora kliv framåt. Här skickas information med fax mellan vårdgivare. I journalsystemen finns inte heller några säkerhetsspärrar för att det inte ska bli fel när dosen av ett läkemedel ordineras. Seminariet tar avstamp i berättelser från medlemmar av Sveriges yngre läkares förening, SYLF, som i början av året uppmanades dela med sig av sina mest ofräscha exempel sett till användarvänlighet i vårdens IT-system. Hur kan vårdens IT-system bli bättre i avseende att hjälpa istället för att stjälpa?

Tid: Tisdag 3 juli, kl 8.40–9.30
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening

Medverkande

Steven Bachelder, Professor, Institutionen för speldesign, Uppsala universitet
Hanife Rexhepi, Doktorand, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde
Sara Belfrage, Utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet

Läkare och nedrustning – att arbeta preventivt mot kärnvapen

Beredskap för katastrofer är en viktig del av sjukvården. Hur påverkar effekterna av en kärnvapenexplosion samhället och sjukvården? Kan vi förbereda oss för kärnvapnens konsekvenser?

Vad har vi för förutsättningar att skapa en fungerande vård om det otänkbara inträffar? Kan vi skapa beredskap för en kärnvapenexplosion? Läkare världen över samlas under resolutioner för att alla stater ska stötta FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Varför är detta en fråga som berör vårdpersonal och vad har läkares engagemang för betydelse? Välkommen att stanna kvar efter seminariet då det finns tid för djupare samtal.

Tid: Tisdag 3 juli, kl 15.30–16.20

Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Svenska Läkare mot Kärnvapen

Medverkande

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
Åsa Lindström, ST-läkare akutvård, vice ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapen
Clara Levin, projektledare, Svenska Läkare mot Kärnvapen

Varför behöver samhället företagshälsovård?

Preventivt folkhälsoarbete är den bästa åtgärden för allas framtida hälsa. Sverige behöver investera i fungerande hälsovård där människor bor och verkar. Just nu saknas detta då arbetsgivare och arbetstagare inte har samhällets stöd med detta arbete. Varför behövs företagshälsovård åt alla?

Företagshälsovården är en viktig aktör och resurs i välfärdssamhället. Den kan bidra både till att förebygga ohälsa och främja hälsa samt till att skapa goda och säkra arbetsplatser. En integrerad organisatorisk och social arbetsmiljö är en förutsättning för att uppnå mål som låga sjuktal och minskad psykisk ohälsa. Arbetsgivaren ska enligt ny lag 180701 upprätta en rehabiliteringsplan för återgång i arbete varför regeringen behöver ta ett samlat grepp o avsätta medel för att utbilda fler specialistläkare i arbetsmedicin som genom kvalitets- och evidenssäkrade metoder behöver ta sig an detta viktiga uppdrag där företagshälsovården får en stor roll. Att utbilda chefer och HR enligt kunskapsläge och evidens för att leda arbetsgrupper och individer kommer vara centralt liksom belysande av arbetsmiljöns betydelse för hållbar hälsa. Företagshälsovård är ett samhällsansvar och kan inte enbart läggas på arbetsgivare. Samhällets stöd behövs för att detta ska bli verklighet för alla i vårt land.

Tid: Tisdag 3 juli, kl 16.30–17.20
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Svenska Företagsläkarföreningen, Sveriges Företagshälsor

Medverkande

Ove Andersson, andre vice ordförande, Sveriges Läkarförbund
Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges Företagshälsor
Lars Hansson, arbetsmedicinspecialist, SFLF:s styrelse, Svenska Företagsläkarföreningen

Från student till allmänläkare – hur förbereds läkarstudenter inför ett yrkesliv i primärvården?

Hur säkrar vi kompetensförsörjningen till primärvården? Utbildningsuppdraget behöver förtydligas för att framtidens läkare ska kunna växa in i sina yrkesroller. Och hur organiserar vi vården så att läkarstudenter kan vara delaktiga i verksamheten med bibehållen kontinuitet och patientsäkerhet?

Hur säkrar vi goda förutsättningar för läkarstudenters lärande i primärvården? Den svenska hälso- och sjukvården behöver en stark utbildningskultur som möjliggör för studenter att växa in i den kommande yrkesrollen. Förslaget om ny läkarutbildning säger att utbildningen ska leda direkt till läkarlegitimation, vilket i praktiken innebär att läkarstudenter behöver få ta emot patienter på vårdcentraler i större utsträckning och mer självständigt än vad som sker idag. Hur tryggar vi att detta sker på ett patientsäkert sätt, och att allmänläkare ges goda förutsättningar för sina handledaruppdrag? Läkarförbundet student vill se en nationell primärvårdsreform som inkluderar ett förtydligat utbildningsuppdrag där läkare får tid avsatt i schemat för handledning av studenter.

Tid: Onsdag 4 juli, kl 9.50–10.40
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund Student

Medverkande

Emma Spak, samordnare av nära vård, SKL
André Hermansson, ordförande, Sveriges läkarförbund Student
Stefan Lindgren, ordförande, Svenska Läkaresällskapet
Clara Hellner, FoUU-direktör, SLSO, Stockholms läns landsting
Carl-Johan Sundberg, professor/prefekt, LIME, Karolinska Institutet

Medverkande

Nedan listas seminarier arrangerade av aktörer utanför Läkarförbundet där ordförande Heidi Stensmyren eller annan representant från förbundsstyrelsen medverkar. Titeln är en länk till det officiella Almedalskalendariet, tryck på titeln för att komma till beskrivningen av seminariet.

Koncentrerad vård ger bättre kvalitet – men hur?
Arrangör: Region Skåne – en del av Öresundshuset
Dag: 1/7 2018 15:15 – 16:00
Plats: Hästgatan 1, Öresundshuset

Har landstingen gjort sitt?
Arrangör: Kristdemokraterna
Dag: 1/7 2018 16:30 – 17:45
Plats: Kronstallgränd 4

Lag utan verkan – jakten på den försvunna patientmakten
Arrangör: Janssen, Johnson & Johnson
Dag: 2/7 2018 08:45 – 09:45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B51

Hur gynnar en sammanhållen digital vårdplattform patienten?
Arrangör: Region Skåne – en del av Öresundshuset
Dag: 2/7 2018 10:00 – 10:45
Plats: Hästgatan 1, Öresundshuset

Mycket behandling, men lite hälsa
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Cerner
Dag: 2/7 2018 11:40 – 12:40
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Sjukvård 2.0 – hur tar vi oss till nästa nivå?
Arrangör: Capio
Dag: 2/7 2018 14:00 – 14:50
Plats: Rosas Café, S:t Hansgatan 22

Hållbar och jämlik hälsa – hur använder vi morgondagens möjligheter redan i dag?
Arrangör: EY
Dag: 2/7 2018 16:00 – 16:55
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Kopparsalen

Vilka utmaningar möter Stockholm som global huvudstadsregion på framväxt?
Arrangör: Business Arena, Stockholms Handelskammare
Dag: 3/7 2018 12:15 – 13:15
Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9

Sedd i vården – att se personen i patienten för en bättre vård
Arrangör: Riksförbundet HjärtLung, Novartis, Amgen, Pfizer, Bayer, Biosense Webster
Dag: 3/7 2018 13:00 – 14:40
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Skafferiet

AI-stöd ger mer tid att rädda liv
Arrangör: Capgemini
Dag: 3/7 2018 16:45 – 17:45
Plats: Rigagränd 1, Digidalen

Varför möter inte vårdpersonalen patienten?
Arrangör: Swedish Medtech
Dag: 4/7 2018 14:30 – 15:00
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2. Hälsodalen, lokal: Fysiken

Sidotjänstgöring för ST-läkare – fyller vi vakanser eller förbättrar vi nära vård?
Arrangör: Västra Götalandsregionen
Dag: 4/7 2018 15:00 – 16:00
Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid Kruttornet

Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård?
Arrangör: Svensk Reumatologisk Förening, Reumatikerförbundet
Dag: 4/7 2018 16:00 – 17:30
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Kan och vill politikerna leverera hälso- och sjukvård som motsvarar medborgarnas förväntningar?
Arrangör: Forum för Health Policy
Dag: 2/7 2018 10:30 – 12:00
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Lokal Bryggan

Vad är framtiden för värdebaserad vård?
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Akademiska Sjukhuset
Dag: 3/7 2018 11:40 – 12:30
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Patient, profession eller politik – vem styr var den högspecialiserade vården ska utföras?
Arrangör: Sirona Health Solutions
Dag: 3/7 2018 15:00 – 16:00
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34. Asunden

 Klinisk kunskapsstyrning från vision till verklighet
Arrangör: CompuGroup, Cambio, CGI Sverige, InterSystems
Dag: 4/7 2018 15:00 – 16:00
Plats: Södra kyrkogatan 11, Häggska Huset Stora Torget

Rätt bedömning ger rätt behandling vid psykisk ohälsa – Hur når vi dit?
Arrangör: Sveriges Psykologförbund
Dag: 3/7 2018 14:30 – 15:30
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3. Sal E31

Jakten på en diagnos – så kan fler få rätt behandling
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Netdoktor, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet, Novartis
Dag: 5/7 2018 08:15 – 09:00
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Vårdsnack – Individbaserad medicin – hur möter den ett offentligt finansierat system?
Arrangör: Novartis Sverige AB
Dag: 3/7 2018 10:30 – 11:45
Plats: Birgers Gränd 4

Patientlagen – Vad händer när det offentliga inte följer lagen?
Arrangör: Funktionsrätt Sverige
Dag: 3/7 2018 15:00 – 15:45
Plats: Skeppsbron, H124. Funktionsrätt Sveriges tält

Artificiell Intelligens – hype eller redan realitet?
Arrangör: Swedish Medtech
Dag: 4/7 2018 14:00 – 14:30
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2. Hälsodalen, lokal: Fysiken

Oskuldskontroller och könsstympningar – HRV från den utsattes perspektiv
Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Dag: 6/7 2018 11:00 – 12:00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a

HRV i den digitaliserade sjukvården – tillgänglighetens möjligheter och risker
Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Dag: 6/7 2018 13:00 – 14:00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a

Kan okunskap döda? Statistik visar att hälsan försummas hos personer med utvecklingsstörning
Arrangör: Riksförbundet FUB
Dag: 3/7 2018 15:45 – 16:30
Plats: Birgers gränd 1. Full Delaktighet, Kafé Strandporten

Hur kan barn och unga som mår psykiskt dåligt slippa skickas runt?
Arrangör: Lumell
Dag: 2/7 2018 09:00 – 10:00
Plats: Kinbergs plats 8. Psykisk Hälsa Huset

Våga prata om självmord – om suicidprevention och psykisk livräddning
Arrangör: Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, Studieförbundet Bilda, Libris förlag
Dag: 3/7 2018 15:00 – 15:45
Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12. Newman/Bildascenen

Primärvården förändras – vart är vi på väg?
Arrangör: Capio
Dag: 2/7 2018 11:00 – 11:50
Plats: Rosas Café, S:t Hansgatan 22

Vem kan hjälpa den komplexa patienten?
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Netdoktor, Psoriasisförbundet
Dag: 5/7 2018 09:15 – 10:00
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Rätt använd kompetens lyfter vården
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting
Dag: 2/7 2018 13:00 – 13:45
Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen

Vad händer med den svenska vårdens resurser och produktivitet?
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, McKinsey & Company
Dag: 3/7 2018 16:10 – 17:00
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Millenials sätter agendan för framtidens vård och hälsa
Arrangör: MSD Sverige
Dag: 4/7 2018 17:00 – 18:00
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6. Vinterträdgården

Att jobba som ett lag – dagens studenter om framtidens hälso- och sjukvård
Arrangör: Sveriges Hälso- och Sjukvårdsstudenter (SHSS)
Dag: 4/7 2018 11:10 – 11:50
Plats: Strandgatan 20. Clematis

Valplattform

Genomför en nationell reform för en god, nära och trygg vård

En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet, men idag slussas patienter ofta mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att någon tar ett samlat ansvar för vården. Kontinuitet är nyckeln till en fullt fungerande primärvård. För att säkra en utbyggd primärvård till hela befolkningen krävs en nationell reform. En sådan bör innehålla:

  • Listning på läkare – inte vårdcentral
  • Fast läkarkontakt
  • Listningstak

Gå från ord till handling i vårdplatsfrågan

Bristen på slutenvårdsplatser sätter ofta sin prägel på patientens vård redan vid ankomsten till akutmottagningen. När vårdavdelningarna inte kan ta emot nya patienter i den utsträckning som krävs blir dessa kvar på akuten som därmed överbelastas. Personalen tvingas lägga tid på att leta vårdplatser istället för att handlägga inkommande patienter.

På vårdavdelningen präglas omhändertagandet av bristande kapacitet. Att bli liggande i korridoren och skötas av överbelastad personal är idag en realitet för många sjuka. I många fall placeras patienten på en avdelning med helt annan kompetens än vad det medicinska tillståndet kräver. För att komma tillrätta med vårdplatsbristen behövs insatser på flera plan. Tre nödvändiga åtgärder är:

  • En personalpolitik som möjliggör en trygg vård och ett hållbart arbetsliv
  • Vårdplatsdimensionering utifrån befolkningens behov
  • En nationell primärvårdsreform

Läs Heidi Stensmyrens krönika om Läkarförbundets valplattform

Anlita oss

Anlita en av våra experter till ditt seminarium

HeidiStensmyren1_2016

Heidi Stensmyren

ordförande Sveriges läkarförbund

ordforande@slf.se
Pressfrågor: 08 790 33 32
Tel: 08 790 33 00

Huvudtalesperson som kan alla områden såväl yrke och vård som villkor.

Anestesi- och intensivvårdsläkare, Danderyds sjukhus Stockholm

Högupplöst bild för press

Läkarförbundets styrelse

Karin Båtelson

förste vice ordförande Sveriges läkarförbund,
ordförande Sjukhusläkarna

karin.batelson@slf.se
Tel: 070 790 73 47

Expert på frågor om slutenvård, exempelvis bemanning, vårdplatser och vårdplatsbrist, högspecialiserad vård, vårdköer, administrativ börda, klimat, effektiv vård samt god och nära vård.

Klinisk neurofysiolog, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Högupplöst bild för press

Pressbilder_SLF_6F3A6959

Ove Andersson

andre vice ordförande Sveriges läkarförbund

ove.andersson@slf.se
Tel: 070 567 91 89

Expert främst när det gäller primärvårdsreform, fast läkarkontakt, god, nära och trygg vård, digital vård, personcentrerad vård, sjukskrivningsfrågor, äldrevård och folkhälsofrågor.

Specialist i allmänmedicin, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Högupplöst bild för press

Läkarförbundets styrelse

Anders Dahlqvist

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund,
ordförande seniora läkare

anders.dahlqvist@slf.se
Tel: 070 378 26 59

Expert på hjärtmedicin, rehabilitering och seniora läkares villkor.

Kardiolog, Capio Rehab, Saltsjöbaden

Högupplöst bild för press

Erik Dahlman

Erik Dahlman

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund

erik.dahlman@slf.se
Tel: 070 939 08 12

Expert på psykiatri och rättspsykiatri.

Specialist i rättspsykiatri och psykiatri, Lund

sarah_hr

Sarah Jevrém

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund

sarah.jevrem@slf.se
070 974 76 57

Expert på anestesi- och intensivvård.

Anestesi- och intensivvårdsläkare, Danderyds sjukhus Stockholm

Högupplöst bild för press

Elin_ericsson_hr

Elin Karlsson

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund,
ordförande i Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM)

elin.karlsson@slf.se
Tel: 073 501 16 30

Expert på kirurgi och frågor om RLIM d.v.s. läkemedel, IT, medicinteknik, och PAL (patientansvarig läkare), vårdplatser,  hedersvåld samt rätt till vård.

Kirurg, kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Högupplöst bild för press

Thomas LIndenhr

Thomas Lindén

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund, 
ordförande etik- och ansvarsrådet

thomas.linden@slf.se
Tel: 072 216 23 91

Expert på frågor om chefs- och ledarskap, sjukvårdens organisation, ledning och styrning; epidemiologi, patientsäkerhet och sjukvårdskvalitet. Samt frågor om etik, professionsfrågor och ansvar.

Specialist i neurologi och psykiatri

Chefläkare, docent (neurovetenskap) och gästprofessor (Neuroscience and Mental Health, Melbourne). Tidigare överläkare i neurologi, överläkare i psykiatri samt arbetat i ledning för sjukhus, verksamhet och klinik

Forskning inom kognition (minne och tänkande), stroke, rehabilitering, berikad miljö

Högupplöst bild för press

anders-lundberg-press

Anders Lundberg

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund

anders.lundberg@slf.se
Tel: 070 621 39 20

Expert på frågor om vårdens organisation.

ST-läkare i internmedicin och kardiologi, Hudiksvalls sjukhus

Högupplöst bild för press

Läkarförbundets styrelse

Sofia Rydgren Stale

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund,
ordförande utbildnings- och forskningsdelegationen

sofia.rydgren.stale@slf.se
Tel: 070 499 27 67

Expert på frågor om psykiatri, beroende och utbildningsfrågor samt forskning och kompetensförsörjning och nationell planering (NPS).

Psykiater, Psykiatriska kliniken, Kristianstad

Högupplöst bild för press

Johan Styrud

Johan Styrud

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund

johan.styrud@slf.se
Tel: 070 497 88 43 

Expert på kirurgi och vårdens organisation, resurser och planering.

Kirurg, docent Kirurgkliniken, Danderyds Sjukhus 

Högupplöst bild för press

Sven Söderberg

Sven Söderberg

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund

sven.soderberg@slf.se
Tel: 076 786 68 36 

Expert på primärvård, privatläkarvård, allmänmedicin och geriatrik samt expert på palliativ medicin och medlem i Etik och ansvarsrådet.

Specialist i allmänmedicin och geriatrik, Hermelinen Specialistvård, Luleå 

Högupplöst bild för press

Läkarförbundets styrelse

Marina Tuutma

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund,
ordförande DLF

marina.tuutma@slf.se
Tel: 070 653 46 08 

Expert på primärvård och villkor för specialister i allmänmedicin som ska bemanna en god, nära och trygg vård. E-hälsa och digitalisering inom PV, fast läkarkontakt, arbetsmiljö samt sjukskrivning.

Specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Rud, Karlstad

Högupplöst bild på press

Jonas Ålebring

Jonas Ålebring

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund,
ordförande SYLF

jonas.alebring@slf.se
Tel: 073 034 22 50

Expert på utbildningsfrågor och villkor för studerande samt AT- och ST-läkare. Framtidens sjukvård, kompetensförsörjning och vad framtidens läkare behöver för att erbjuda patienter en god vård.

ST-läkare i anestesi och intensivvård i Lund

Högupplöst bild för press

Andre_Hermansson

André Hermansson

ordförande Läkarförbundet student

andre.hermansson@slf.se
Tel: 070 445 67 61 

Expert på läkarstudenters utbildnings-, arbetsmarknads- och arbetsmiljöfrågor.

Läkarstuderande vid Karolinska institutet

Högupplöst bild för press