Duellen

Exempeltext: Hur kan tillgängligheten till primärvården stärkas?

Hur ska primärvården stärkas för att förbättra tillgänglighet, kontinuitet och arbetsmiljö – och hur ska vårdcentralerna bli det självklara förstahandsvalet för människor som behöver vård?

Anna Andersson (Parti A)
Landstingsråd

Med ny teknik ökar tillgängligheten

Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson 

Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson Här argumenterar Anna Andersson

Anna Andersson (Parti A)
Landstingsråd

Zamir Zackrisson (Parti Z)
Oppositionslandstingråd

Det måste tillföras mer resurser

Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson 

Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson Här argumenterar Zamir Zackrisson

Zamir Zackrisson (Parti Z)
Oppositionslandstingråd
Senaste nytt från TryggVård.se

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet