Tryggvård.se en webbplats från Sveriges läkarförbund. Med Trygg vård och tryggvård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare.
Foto: GettyImages

”Engagemang lönar sig inte”

ST-läkaren Andreas (som egentligen heter någonting annat) bytte specialitet från hjärtsjukvård till narkos på det sjukhus där han arbetar. Bytet innebar att han fick gå ner 3 000 kronor i månadslön.
– Jag är väldigt missnöjd. Och det handlar framför allt inte om pengarna, utan om bristen på respekt vid löneförhandlingarna, säger han.

Andreas sitter i bilen på väg till en kurs. Han berättar att han dagen innan har haft en ny löneförhandling. Han presenterade återigen argument varför han tycker det är fel att lönen sänktes när han började på anestesikliniken. Men även den här gången upplever Andreas förhandlingen som ensidig och att han inte har blivit lyssnad på.

– Min utgångspunkt har hela tiden varit att de gjorde fel när de sänkte min lön. HR-avdelningen har i stället pratat om tillgång och efterfrågan, och att de inte kunde motivera att jag skulle få mer lön. Sedan var det slut på den diskussionen.

Det handlar om bemötandet

För mig handlar en löneförhandling inte främst om pengarna, utan om bemötandet och om att gemensamt komma överens om någonting, säger han.

Enligt kollektivavtalet ska en läkares lön baseras på kunskap, kompetens, erfarenhet och resultat. Andreas anser att division länssjukvård, dit anestesikliniken hör, inte följer dessa riktlinjer när de inte ens vill diskutera kriterierna för lönesättningen.

– Det är HR-avdelningen som bestämmer lönerna inom länssjukvården och det verkar som om alla chefer måste få deras godkännande innan de sätter  en ny lön.

När jag löneförhandlade på Kardiologen, som tillhör närsjukvården, fick jag ett bra bemötande och HR var inte inblandade. Jag gick därifrån nöjd trots att jag långt ifrån fick den lön som jag begärde.

Neddragningarna på vårdplatser gjorde jourerna ohållbara

Andreas har arbetat på samma sjukhus hela sin läkarkarriär. Det var här som han gjorde sin AT-tjänst och här som han började sin ST-tjänst på kardiologen. Men efter ett halvår valde han i stället att söka en ledig tjänst på anestesikliniken.

– Jag var intresserad av kardiologi och anestesi, och jag testade kardiologen till en början, men neddragningarna på vårdplatser gjorde jourerna ohållbara.

Foto: GettyImages

Man fick räkna med överbeläggningsplatserna som ordinarie platser och vänja sig vid att det låg kvar patienter och bara väntade på en ledig plats.

”Andreas fick veta att han var tvungen att gå ner 3 000 kronor i lön”

När det blev en ledig plats på anestesikliniken tog han chansen och sökte. Allt var frid och fröjd tills det första lönesamtalet, då Andreas fick veta att han var tvungen att gå ner 3 000 kronor i lön, trots att han redan hade ett halvårs erfarenhet som ST-läkare.

– Chefen som jag förhandlade med sade rakt ut att det ger ingenting lönemässigt. Det var samma sak som att komma direkt från AT-tjänstgöringen.

Deras löneförhandling går ut på att säga “det här är den lön du får och den är inte förhandlingsbar”. Det tycker jag är en väldigt konstig syn på löneförhandling, säger Andreas.

Ett system som gör att ingångslönerna sjunker

Sjukhusets uttalade lönepolicy bygger på individuell lönesättning och att lönen inte ska sänkas på grund av byte av arbetsplats. Den lokala Läkarföreningen har påtalat att Landstinget inte har klarat av att redovisa hur man arbetar med individuell lönesättning och lönesamtal.

Läs även: Heidi Stensmyrens blogg ”Vi har en fast siffra i detta avtalet”

I stället ser man tecken på att de gamla tarifflönerna verkar vara tillbaka för ST-läkarna. Det gör att ingångslönerna sjunker och att rekryteringen av läkare försvåras.

– Både min läkarchef och verksamhetschef har sagt till mig att ingångslöner håller på att införas. Jag har pratat med facket och hoppas att de driver frågan vidare inom regionen med motiveringen att landstinget bryter mot kollektivavtalet.

Funderar på att sluta helt inom landstinget

Man går bara in på den lön som den tidigare ST-läkaren hade, och de senaste fyra-fem ST-läkarna före mig hade inte heller löneförhandlat, säger Andreas.

För Andreas egen del har det som han upplever som stora brister i löneförhandlingarna lett fram till att han funderar på att sluta inom landstinget helt och hållet.

Läs även: ”Lojala läkare gör att systemet inte brakar samman”

– Löneförhandlingen är en av alla de saker som gör att man enbart känner sig som en rad på schemat. Helst vill jag inte jobba kvar inom landstinget överhuvudtaget. Men jag gillar ju vintern och då är det bara sjukhus i norra Sverige som gäller.

Både Andreas och hans sambo har sina familjer i närområdet. Hon är också ST-läkare och anställd på samma sjukhus.

– Jag är vilsen just nu, men har ändå svårt att se att jag inte ska jobba som läkare. Samtidigt känns det svårt att försöka ta ansvar för att utveckla en klinik om ingen bryr sig från ledningens sida, säger Andreas.

Pessimistisk när jag tänker på sjukvårdens framtid

Han berättar att han först tänkte studera till civilingenjör, eftersom han alltid har gillat matte och fysik. Men efter ett år som utbytesstudent i USA kände han att det var läkare som han ville bli, inte minst för att få möjligheten att hjälpa andra människor.

”Det dröjer inte länge förrän folk börjar sluta eftersom situationen är så pressad”

– De flesta läkare jag känner är drivna och vill verkligen göra en insats. Samtidigt är jag lite pessimistisk när jag tänker på sjukvårdens framtid.

Det dröjer inte länge förrän folk börjar sluta eftersom situationen är så pressad. Det blir allt svårare att ha ett gott humör, engagera sig  och ta på sig ett större ansvar.

Jag hoppas det blir bättre, men jag är inte så positiv eftersom det finns symptom på att det är pressat överallt.

 Text: Carina Järvenhag


Vill du dela med dig av din berättelse på TryggVård.se? Kontakta oss på Läkarförbundet erik.kjellin@slf.se.

Så här tycker Sveriges Läkarförbund:

  • Lönesamtalet är läkarens tillfälle att påverka sin lön. Att vara väl förberedd och föra ett samtal i positiv anda är viktigt för resultatet.
  • Individuell och differentierad lön förutsätter att lönekriterierna är kända och diskuterade bland båda parter och relevanta för läkarkåren.
  • Lönerna ska vara kopplade till mål och verksamhetsutveckling, vilket leder till bättre kvalitet och högre effektivitet. Arbete som utvecklar verksamheten ska vara lönemeriterande.
  • Alla läkare ska lönerevideras årligen.

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet